Sjedište:

HAINA d.o.o.
Gajeva 2B, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 
Sudski registar:  Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080384229

OIB:05998792399

Žiro račun: 2386002-1110019898